Rreth nesh

Network Clinic është një platformë inovative për tregun Shqiptarë! Ju dedikohet të gjithë klinikave mjekësore dhe njerëzve të cilët kanë interes për shërbime mjekësore.

Synimi i Network Clinic është të jetë platforma më e populluar në vendin tonë dhe të ofron informacione rreth klinikave mjekësore në Kosovë. Ne duam që vendi ynë të hyjë në hartën e turizmit dentar dhe rritjes së efikasitetit të shërbimeve mjekësore.
Network Clinic ju dedikohet vetëm klinikave private.
Network Clinic është zhvilluar duke u bazuar në praktikën e punës që realizohet në klinikë kështu si e tillë ajo plotëson nevojat e një klinike mjekësore
duke i dhënë çasje:

  • Doktorit/es,
  • Infermierit/ës
  • dhe pacientëve.
Network Clinic ndahet në dy pjesë:
    Sistemi menagjerial i klinikës:
  • Është i dedikuar vetëm për stafin mjekësor të klinikës së caktuar.
    Network Clinic për shfrytëzuesit e jashtëm:
  • Ju dedikohet të gjithë përdoruesve të sistemit të cilët kanë nevojë për të marr shërbime mjekësore.
Network Clinic është zhvilluar nga stafi i kompanisë së zhvillimit softwerik THANA DEV SH.P.K, dhe jemi të përkushtuar ta mirëmbajmë dhe zhvillojmë tutje këtë platformë në vartësi të trendeve teknologjike.

Për informacione rreth Network Clinic ju lutem kontaktoni në këto adresa:
Numrin e telefonit: +383 48 662 978
Adresa elektronike : info@networkclinic-ks.com